Medisch Centrum Wijckermeer

Visites

U kunt een huisbezoek aanvragen tussen 08.00 en 11.00 uur. Omdat de praktijk betere onderzoeks- en behandelmogelijkheden biedt, zijn de huisbezoeken slechts bedoeld voor mensen die om een medische reden niet naar de praktijk kunnen komen. Zij worden in principe afgelegd tussen 12.00 en 14.30 uur. Op donderdagmiddag kan het ook voorkomen dat de huisarts nog na 14.30 een visite aflegt.