Medisch Centrum Wijckermeer

Spreekuur-afspraken

De praktijk heeft op de volgende data vakantie gepland:

               
               

              
               Maandag 21 oktober t/m vrijdag 25 oktober 2019

               Maandag 23 december t/m vrijdag 27 december 2019
               
               

                
           
Waarneming voor dringende zaken

als uw achternaam begint met de  letter A t/m M         Dr. Duursma 0251 - 225551

als uw achternaam begint met de letter N t/m Z           Dr. Kool       0251 - 223364