Medisch Centrum Wijckermeer

Spreekuur-afspraken

De praktijk heeft op de volgende data vakantie gepland:

               
               

               Vrijdag 31 mei 2019

               Maandag 22 juli t/m vrijdag 9 augustus 2019
               
               

                
           
Waarneming voor dringende zaken

als uw achternaam begint met de  letter A t/m M         Dr. Duursma 0251 - 225551

als uw achternaam begint met de letter N t/m Z           Dr. Kool       0251 - 223364